Agjencia shqipton masën e vërejtjes ndaj 1TV

Shkup, 06.12.2018. – Mbikëqyrja e rregullt programore ndaj programit të 1TV, tregoi mosrespektim të ndalesës për plasimin e prodhimeve në tërësitë e vecanta audiovizuele me funksion informativ dhe shënim të qartë të programit me prodhime të plasuara në tërësitë e vecanta audiovizuele me funksion argëtues, si dhe mosrespektimin e kushteve për reklamim dhe teleshoping.

Për shkeljet e konstatuara, ndaj 1TV janë shqiptuar masat e vërejtjes dhe është dhënë afat kohor prej 15, respektivisht 30 ditëve për harmonizim me LSHMAA.

Masat e shqiptuara mund të merren në linket:

1 ТV – (neni 55 paragrafi 1 dhe 5 nga LSHMAA) – 06.12.2018

1 ТV – (neni 98 nga LSHMAA) – 06.12.2018Accessibility

Accessibility