Програмски надзор врз операторите МОБИ СЕРВИС и КАБЕЛ АС КТВ

Скопје, 26.12.2018г. – Врз операторите МОБИ СЕРВИС од Прилеп и КАБЕЛ АС КТВ од Македонски Брод извршен е редовен програмски надзор за почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуват. При надзорот не се констатирани непочитувања на ЗААВМУ.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

МОБИ СЕРВИС – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 26.12.2018

КАБЕЛ АС КТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 26.12.2018Accessibility

Accessibility