2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – Лајф Радио ДООЕЛ Скопје (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

– Контролен административен надзор Лајф Радио ДООЕЛ Скопје (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор – Лајф Радио ДООЕЛ Скопје (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 30.05.2019

 Accessibility

Accessibility