1

2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – Радио Лав ДООЕЛ Охрид – (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – Радио Лав ДООЕЛ Охрид (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019