2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Емитување изворно создадена македонски

– Редовен програмски надзор ТВ Студио Тера – (член 92 став 3 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

Употреба на јазикот во програмите

– Редовен програмски надзор ТВ Студио Тера – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

Услови за рекламирање и телешопинг, Рекламирање на поделен екран

– Редовен програмски надзор ТВ Студио Тера – (член 98 став 2 од ЗААВМУ – член 14 став 4 од Правилникот за нови рекламни техники ) – 18.07.2019

Импрсум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузери

ТВ Студио Тера – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019Accessibility

Accessibility