2019 година

image_pdfimage_print

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ Сонце (член 50 став 3, член 53,54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93, член 94 од ЗААВМУ) – 22.11.2019

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени на македонски јазик или на јазиците на заедниците во РМ

– Редовен програмски надзор – ТВ Сонце (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 22.11.2019

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор ТВ Сонце  (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 22.11.2019

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – ТВ Сонце (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Сонце (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Начела за вршење на дејноста

– Вонреден програмски надзор по претставка врз ТВ Сонце  (член 61 став 1 алинеја 1 од ЗААВМУ) – 20.02.2019

Одлуката која ја донесе Советот за етика во медиумите во однос на претставката на Агенцијата, во однос на емисијата „Јади бурек“ емитувана на 13 февруари 2019 година на ТВ Сонце, е достапна на линкот

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце  (член 61 став 1 алинеи 9 и 13) – 11.04.2019Accessibility

Accessibility