1

2019 година

Извештаи за спроведени надзори:

Употреба на јазик; реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 20.08.2019

Редовен програмски надзор (член 62 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.04.2019