2019 година

2019 година

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – ТВ топестрада – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Топестрада (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Изречени мерки:

Јавна опомена – ТопЕстрада (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019Accessibility

Accessibility