1

2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.08.2019

Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 09.07.2019