2019 година

Извештаи од спроведени надзори:

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп  (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Начела за вршење на дејноста

– Вонреден програмски надзор по претставка врз ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп (член 61 став 1 алинеја 1 од ЗААВМУ) – 20.02.2019

Одлуката која ја донесе Советот за етика во медиумите во однос на претставката на Агенцијата, во однос на емисијата „Јади бурек“ емитувана на 13 февруари 2019 година на ТВ Сонце, е достапна на линкот

Надзор над изборното медиумско претставување

– Надзор над изборното медиумско претставување – ТВ Сонце ДООЕЛ Прилеп (член 61 став 1 алинеи 9 и 13) – 11.04.2019Accessibility

Accessibility