2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведни надзори/мерка јавна опомена

Заштита на малолетните лица; Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор Тотал ТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 28.11.2019

– Редовен програмски надзор Тотал ТВ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 21.06.2019

– Контролен програмски надзор Тотал ТВ – (член 50 став 5, член 64 став 2, член 141, член 143 од ЗААВМУ) – 25.02.2019

– Вонреден програмски надзор Тотал ТВ (член 50 став 5, член 64 став 2, член 141 од ЗААВМУ) – 23.01.2019

  • Решение за мерка јавна опомена Тотал ТВ (член 141 од ЗААВМУ) – 25.01.2019


Accessibility

Accessibility