2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Контролен програмски надзор  (член 141 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

– Редовен програмски надзор – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 09.07.2019

– Редовен програмски надзор (член 64 став 2 од ЗААВМУ) – 24.04.2019Accessibility

Accessibility