2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/Решенија за мерки јавна опомена

Правила за емитување аудио комерцијални комуникаци, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор Радио РФМ – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93, и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

Спроведување на програмскиот концепт

– Вонреден програмски надзор Радио РФМ ДООЕЛ Скопје (член 67 став 6 од ЗААВМУ) – 22.01.2019

– Вонреден програмски надзор Радио РФМ ДООЕЛ Скопје (член 67 стaв 6 од ЗААВМУ) – 04.01.2019

– Редовен административен надзор РФМ Радио ДООЕЛ Скопје  (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

  • Решение за мерка јавна опомена РФМ Радио Скопје  (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 18.06.2019

– Контолен административен надзор Радио РФМ ДООЕЛ Скопје (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019Accessibility

Accessibility