2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

 Емитуваната музика на македонски јазик

– Вонреден програмски надзор УРБАН ФМ РАДИО  – (член 80 ставови 7, 8 и 9 од ЗААВМУ, точки 4 и 5 од Насоките за доброволно пријавување на радијата за емитување домашна музика) – 10.10.2019

Правила за eмитување аудио комерциjални комуникации, обезбедување квизови или други облици на наградно учество, емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор  УРБАН ФМ РАДИО – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 10, 52, 93, и член 94 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

 Импресум, информации што треба да се направат достапни до корисниците и идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор УРБАН ФМ РАДИО – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 03.10.2019

 Accessibility

Accessibility