2019 година

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Програмски концепт

– Редовен административен надзор – Хит Радио (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

  • Решение за мерка јавна опомена Хит Радио (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019


Accessibility

Accessibility