2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

 Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите и емитување програма на радио

– Редовен програмски надзор РА Антена 5 – (член 64 и член 90 од ЗААВМУ) – 11.09.2019

Почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; Обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; Користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; Eмитување игри на среќа

– Редовен прогрмски надзор РА Антена 5 – (членови 53, 54, 98, 99, 100, 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 02.09.2019

Импресум; Информации достапни до корисниците; Идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор РА Антена 5 – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 02.09.2019Accessibility

Accessibility