2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор – Радио Пулс (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019Accessibility

Accessibility