2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена:

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – Рaдио Б-97 – (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 02.09.2019

– Редовен административен надзор – Радио Б-97  (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор -Радио Б-97 ДООЕЛ Битола(член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 03.06.2019

 Accessibility

Accessibility