2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Програмски концепт

– Редовен административен надзор  Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

– Контролен административен надзор Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови

– Вонреден административен надзор  Радио Ла Коста ДООЕЛ Струмица (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 23.05.2019Accessibility

Accessibility