1

2019 година

Извештаи од спроведени надзори

Импресум

Редовен административен надзор Нова Мкедонија (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 15.10.2019