2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерка јавна опомена

Употреба на јазик; Реемитување на програмски сервиси

– Редовен програмски надзор – ПЕТ НЕТ – (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 09.07.2019

– Контролен програмски надзор – ПЕТ НЕТ – (член 141 од ЗААВМУ) – 14.05.2019

– Редовен програмски надзор ПЕТ НЕТ – (член 62 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 19.04.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ПЕТ НЕТ  (141 од ЗААВМУ) – 25.04.2019


Accessibility

Accessibility