2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Програмски концепт, обезбедување јавност во работењето

– Редовен административен надзор ТВ Дуе ДООЕЛ Гостивар (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

– Редовен административен надзор ТВ Дуе ДООЕЛ Гостивар – (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 22.04.2019

– Контролен административен надзор ТВ Дуе ДООЕЛ Гостивар  (член 15 став 1 од Законот за медиуми) – 12.06.2019Accessibility

Accessibility