2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/Мерки јавна опомена

Емитување изворно создадена програма како македонски аудиовизуелни дела

– Контролен програмски надзор ТВ Стар – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 29.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Стар – (прекршување на член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

  • Решение за преземање мерка јавна опомена – ТВ Стар – (член 92 став 1 од ЗААВМУ) – 21.08.2019

Заштита на малолетните линца, Правила за емитување аудиовизуелни комерцијални комуникации, Обврски за обезбедување квизови, Користење телефонски услуги, Емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор ТВ Стар – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

Импресум, Информации достапни до корисниците, Идентификација на радиодифузери

– Редовен административен надзор ТВ Стар – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019Accessibility

Accessibility