2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Промена на сопственичка структура

– Вонреден административен надзор – ТВ Топестрада – (член 41 став 1 и став 2 од ЗААВМУ) – 21.08.2019

  • Решение за мерка јавна опомена – ТВ Топестрада (член 41 став 1 и став 2 од ЗААВМУ) – 05.09.2019

Програмски концепт

– Контролен административен надзор – ТВ топестрада – (член 15 став 5 од Законт за медиуми) – 31.07.2019

– Редовен административен надзор – ТВ Топестрада (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

  • Решение за мерка јавна опомена – Топестрада (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 07.06.2019


Accessibility

Accessibility