2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/Решениe за мерка јавна опомена

Кинематографски дела

– Контролен програмски надзор ТВ Кочани-ЛД ДОООЕЛ Кочани (член 49 од ЗААВМУ) – 13.08.2019

– Вонреден програмски надзор – ТВ Кочани-ЛД ДООЕЛ Кочани (член 49 од ЗААВМУ) – 19.06.2019Accessibility

Accessibility