2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведни надзори/Изречени мерки јавна опомена

Импресум, информации достапни до корисниците, идентификација на радиодифузер

– Контролен административен надзор ТВ Канал 21 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

– Редовен административен надзор ТВ Канал 21 (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал 21 – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

– Контролен административен надзор ТВ Канал 21 – (прекршување на член 14 од Законот за медиуми) – 21.11.2019

– Редовен административен надзор ТВ Канал 21 (член 14 од ЗМ) – 09.08.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал 21 – (член 14 од Законот за медиуми) – 26.08.2019

Заштита на малолетната публика, комерцијални комуникации, рекламирање и спонзорство, изворно создадена програма, употреба на јазикот во програмата

– Контролен програмски надзор ТВ Канал 21 – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 29.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Канал 21 (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал-21 (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 20.09.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Канал 21 (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 09.08.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал 21 – (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

– Контролен програмски надзор ТВ Канал 21 – (член 98 став 1 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

– Контролен програмски надзор ТВ Канал 21  – (прекршување на член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Канал 21 (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 09.08.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Канал 21 – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

Правилник за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола

– Вонреден административен надзор ТВ Канал 21 (член 22 од Правилник за за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 18.06.2019

Програмски концепт

– Редовен административен надзор ТВ Канал 21 (член 15 став 5 од Закон за медиуми) – 15.05.2019

  • Решение за мерка јавна опомена – ТВ Канал 21 (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 06.06.2019

– Контролен административен надзор ТВ Канал 21 (член 15 став 5 од Законот за медиуми) – 12.08.2019Accessibility

Accessibility