2019 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Изворно создадена програма 

– Контролен програмски надзор ТВ Дибра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 13.11.2019

– Редовен програмски надзор ТВ Дибра – (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 06.08.2019

  • Решение за мерка јавна опомена ТВ Дибра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 26.08.2019

Правила за комерцијални комуникации, спонзорство, рекламирање

– Редовен програмски надзор ТВ Дибра – (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100, и 101 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

Информации достапни за корисниците, импресум

– Контролен административен надзор ТВ Дибра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 21.11.2019

– Редовен административен надзор ТВ Дибра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

  • Решение за мерка јавна опомена  ТВ Дибра  (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 26.08.2019


Accessibility

Accessibility