Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците за четвртиот квартал од 2018г.

Скопје, 15.01.2019г. –  За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици,  за четвртиот квартал од 2018 година.

Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за четвртиот квартал од 2018 година, можат да се преземат на следниот линк Accessibility

Accessibility