Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive gjatë tremujorit të katërt të vitit 2018

Shkup 15.01.2019. –  Për nevojat e Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele, u përpilua një hulumtim në lidhje me shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive gjatë tremujorit të katërt të vitit 2018.

Të dhënat për shtrirjen e radiostacioneve si dhe për ndikimin në shikueshmërinë e përgjithshme të stacioneve televizive gjatë tremujorit të katërt të vitit 2018, mund të merren në këtë link Accessibility

Accessibility