Редовен програмски надзор врз операторите Инел Интернационал, КДС-Кабел Нет, Роби и Скрембл

Скопје, 29.01.2019г. – Врз операторите Инел Интернационал, КДС-Кабел Нет, Роби и Скрембл, извршен е редовен програмски надзор за почитувањето на обврските за регистрација на програмски сервиси и титлување на програмските сервиси кои операторите ги реемитуват.
При надзорот не се констатирани непочитувања на ЗААВМУ.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

Инел Интернационал (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 29.01.2019

КДС-Кабел Нет (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 29.01.2019

Роби (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 29.01.2019

Скрембл (член 64 став 2 и член 141 од ЗААВМУ) – 29.01.2019Accessibility

Accessibility