Mbikëqyrje e rregullt programore ndaj operatorëve Inel Internacional, KDS-Kabel Net, Robi i Skrembl

Shkup, 29.01.2019. – Agjencia realizoi mbikëqyrje të rregullt programore ndaj operatorëve Inel Internacional, KDS-Kabel Net, Robi dhe Skrembl, në lidhje me respektimin e obligimeve për regjistrimin e shërbimeve programore dhe titrimit të shërbimeve programore që këto operatorë i ritransmetojnë. Gjatë mbikëqyrjes nuk janë konstatuar shkelje të LSHMAA.

Raportet nga mbikëqyrjet mund të merren në linket:

Inel Internacional (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 29.01.2019

KDS-Kabel Net (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 29.01.2019

Robi (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 29.01.2019

Skrembl (neni 64 paragrafi 2 dhe neni 141 nga LSHMAA) – 29.01.2019Accessibility

Accessibility