Вонреден програмски надзор по добиена претставка врз МРТ 2

Скопје, 15.02.2019 – По добиена претставка, Агенцијата изврши вонреден програмски надзор на изданието на научно-популарната емисија „Малку повеќе“, емитувана на програмата на МРТ 2, на 4 септември 2018 година во редовниот термин по 20:00 часот. Анализата е извршена од аспект на почитување на посебните забрани од член 48 и на професионалните начела од член 61 од ЗААВМУ.

При надзорот не се констатирани прекршувања на ЗААВМУ.

Извештајот е достапен на линкот: МРТ 2 (член 48 и член 61 од ЗААВМУ) – 15.02.2019

 Accessibility

Accessibility