Презентирана втората работната верзија на Регулаторната стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година 

Скопје, 21 февруари 2019г. – Денес во Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги се одржа финална консултација во врска со Регулаторната стратегија за развој на аудио и аудиовизуелната дејност за периодот од 2019 до 2023 година. 

Присутните на состанокот дискутираа за втората верзија на Стратегијата, којашто Агенцијата ја изработи за да ги одреди насоките на своето дејствување во периодот од 2019 до 2023 година, во правец на подобрување на голем број од аспектите во областа на медиумите.Accessibility

Accessibility