Усвоено Упатството за начинот на спроведување на одредбите од Изборниот законик за време изборите во 2019

Скопје, 29.03.2019 – Денеска на 15 Седницата, Советот усвои Упатство за начинот на спроведување на одредбите од Изборниот законик за време на кампањите за претседателски избори и за локални избори во Дебар, Ново Село и Охрид во 2019 година.

Во него се прецизирани правилата за платена политичка програма за радиодифузерите кои ќе ги следат изборите за претседателските и за локални избори во три општини во 2019.

 

 Accessibility

Accessibility