Податоци за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици, за првиот квартал од 2019 година

Скопје, 15 април 2019г. – За потребите на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги беше изработено истражување за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на телевизиските станици,  за првиот квартал од 2019 година.

Податоците за досегот на радиостаниците и за уделот во вкупната гледаност на ТВ станиците, за првиот квартал од 2019 година, можат да се преземат на следниот линк.Accessibility

Accessibility