Вонреден програмски надзор врз 1 ТВ – начела за вршење на дејноста

Скопје, 6 мај 2019 – По добиена претставка, врз емисијата „Правда и неправда“ и самопромотивната најава за оваа емисија, емитувана на 16 април на 1 ТВ, извршен е вонреден програмски надзор за почитувањето на начелата за вршење на дејноста.

При надзорот не е констатирано прекршување на ЗААВМУ.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

1 ТВ (член 61 став 1 алинеја 1 од ЗААВМУ) – 06.05.2019



Accessibility

Accessibility