Доставен Корегиран извештај до ДИК за емитувано ППР на радиодифузерите за период од 8 април до 3 мај 2019г.

Скопје, 20 мај 2019 година – ТВ Калтрина, ТВ Клан Македонија, ТВ Гурра, Радио Бум и Радио Блета ја известија Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, дека направиле грешки при пополнувањето на обрасците за емитувано платено политичко рекламирање во периодот од 8 април до 3 мај 2019 година.

Оттаму, Агенцијата до Државната изборна комисија достави корегиран извештај заедно со пристигнатите податоци од радиодифузерите заклучно со 17 мај 2019 година.

Извештајот е достапен на линкотКорегиран извештај за емитуваното платено политичко рекламирање од страна на радиодифузерите, во периодот од 8 април до 3 мај 2019 годинаAccessibility

Accessibility