Вонреден административен надзор врз Радио Б-97

Скопје, 3 јуни 2019 година – Вонреден административен надзор за почитувањето на обврските за минимални кадровски услови утврдени во Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување е извршен врз радио Б-97 од Битола.

Надзорот покажа дека се исполнети минималните кадровски услови утврдени во Правилникот на Агенцијата.

Извештајот е достапен на линкот:

Радио Б-97 (член 9 од Правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување) – 03.06.2019Accessibility

Accessibility