Вонреден административен надзор врз сите радиодифузери коишто емитуваат радио и ТВ програма

Скопје, 8 јуни 2019 – Врз сите радиодифузери коишто емитуваат радио и ТВ програма, извршен е вонреден административен надзор за да се утврди дали некој променил сопственичка структура, без претходно да ја извести Агенцијата.

Надзорот покажа дека ниту еден радиодифузер не извршил промена во сопственичката структура без претходно да ја извести Агенцијата и истата да биде одобрена од страна на Агенцијата.

Извештајот од надзорот е достапен на линкот:

Општ извештај (член 41 ставoви 1 и 2 од ЗААВМУ) – 08.06.2019Accessibility

Accessibility