Изготвен Извештај за медиумска сопственост за 2018 година

Скопје, 11.06.2019 – Во насока на зголемување на транспарентноста на сопственичката структура на медиумите, Агенцијата изготви Извештај за на медиумска сопственост.

Во извештајот се содржани податоците за сопствениците на радиодифузерите и на печатените медиуми, податоците за промените во сопственичката структура на радиодифузерите и интеграцијата на капиталот помеѓу радиодифузерите во 2018 година, како и активностите што Агенцијата во 2018 година ги презеде во насока на спречување на недозволена медиумска концентрација.

Извештај за медиумската сопственост (со промените во сопственоста и медиумската концентрација во 2018 година)Accessibility

Accessibility