Редовен програмски надзор врз 11 радиодифузери

Скопје, 08.07.2019г. – Врз телевизиите 1 ТВ, ТВ 24 Вести, ТВ Шења, МРТ 1, ТВ Сител, ТВ Алсат – М,ТВ Канал 5, ТВ Компани 21-М, Наша ТВ, ТВ Алфа и ТВ Телма, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за обврските за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти.При надзорот не се констатирани прекршувања.


 

Извештаите се достапни на следните линкови:

1 ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

1 ТВ – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

24 Вести – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

24 Вести – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Шења – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Шења– (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

МРТ 1 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

МРТ1 – (член 91 став 5 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Сител – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Сител – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Алсат – М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Алсат – М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Канал 5 – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Канал 5 – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Компани 21-М – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Компани 21-М – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Наша ТВ – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

Наша ТВ  – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Алфа – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Алфа – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Телма – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

ТВ Телма – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 05.07.2019

 

Редовен програмски надзор врз 11 радиодифузери

Скопје, 08.07.2019г. – Врз  телевизиите 1 ТВ, ТВ 24 вести, ТВ Шења, МТР 1, ТВ Сител, ТВ Алса – М,ТВ Канал 5, ТВ Компани 21-М, Наша ТВ, ТВ Алфа и ТВ Телма, Агенцијата изврши редовен програмски надзор за законските одредби коишто се однесуваат  за обврските на телевизиските програмски сервиси на државно ниво[…]Accessibility

Accessibility