Контролен административен и програмски надзор врз 1 ТВ и ТВ Шења

Скопје,16.07.2019г. – Агенцијата изврши контролен административен и програмски надзор врз 1 ТВ и ТВ Шења за да утврди дали е постапено по Решенијата за преземање мерка-јавна опомена, претходно упатени од Агенцијата, за различни законски обврски.

Со надзорот е констатирано дека радиодифузерите постапиле согласно законските одредби од Законот за медиуми и Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услгуи.

Извештаите се достапени на следните линкови:

1 ТВ – (член 64 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

1 ТВ – (член 14 од ЗМ) – 16.07.2019

ТВ Шења – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

ТВ Шења – (член 14 од ЗМ) – 16.09.2019Accessibility

Accessibility