Редовен програмски надзор врз ТВ 24 Вести, Наша ТВ и ТВ М

Скопје, 16.07.2019 – За обврските за употреба на јазикот во програмата, дневно емитување најмалку 12 часа програма на телевизија и емитување изворно создадена програма, редовен програмски надзор е извршен врз ТВ 24 Вести, Наша ТВ и ТВ М.

Надзорот покажа дека сите телевизии постапиле согласно законските обврски.

Извештаите од надзорите се достапни на линковите:

ТВ 24 Вести (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

Наша ТВ (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

ТВ М (член 64, член 90, член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 16.07.2019

 Accessibility

Accessibility