Извршен административен надзор врз ТВ 24 Вести, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар и ТВ Студио Тера

Скопје, 18.07.2019 – Агенцијата спроведе редовен административен надзор врз ТВ 24 Вести, ТВ М, ТВ МТМ, ТВ Стар и ТВ Студио Тера, за обврските за објава на импресум, информации достапни до корисниците и идентификација на радиодифузерот.

Со извршениот надзор констатирано е дека сите радиодифузери постапиле согласно законските одредби.

Извештаите се достапни на линковите подоле:

ТВ 24 Вести – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

ТВ М – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

ТВ МТМ – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

ТВ Стар – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019

ТВ Студио Тера – (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 18.07.2019Accessibility

Accessibility