Извршен контролен програмски надзор врз операторот СПАЈДЕР-НЕТ

Скопје, 18.07.2019г. – Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги изврши контролен програмски надзор врз операторот СПАЈДЕР-НЕТ од Гевгелија, за да се утврди дали операторот постапил по мерката јавна опомена упатена заради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во Агенцијата, согласно член 141 од ЗААВМУ.

Надзорот покажа дека операторот СПАЈДЕР-НЕТ во целост постапил по решението упатено од Агенцијата.

Извештајот е достапен на линкот:

 СПАЈДЕР-НЕТ – (член 141 од ЗААВМУ) – 18.07.2019Accessibility

Accessibility