Вонреден административен надзор врз магазините Либи и Мини Либи

Скопје, 25.07.2019г. –  За почитувањето на обврските за објавување импресум, врз Друштвото за графички услуги и трговија АРС ЛАМИНА од Скопје, издавач на магазините „Либи“ и „Мини Либи“ на албански јазик, Агенцијата изврши вонреден административен надзор.

Надзорот на изданијата бр.14, за април 2019 година, покажа дека во целост е исполнета оваа законска обврска.

Извештајот е достапен на линкот:

Либи и Мини Либи –  (член 14 став 1 од Законот за медиуми) – 25.07.2019Accessibility

Accessibility