Редовен административен надзор врз ТВ Морис, ТВ Нова и ТВ Дибра

Скопје, 31.07.2019 – Агенцијата изврши редовен административен надзор врз ТВ Морис, ТВ Нова и ТВ Дибра, за обврските за објавување импресум, информации достапни за корисниците и идентификација на радиодифузер.

Надзорот покажа прекршувања кај трите телевизии – ТВ Дибра на 3 јули не обезбеди информациите што треба да им се направат достапни до корисниците, ТВ Морис на 3 јули и ТВ Нова на 5 јули не обезбедија информации што треба да им се направат достапни до корисниците и податоци за импресум.

Извештаите се достапни на следните линкови: 

ТВ Дибра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ – 31.07.2019

ТВ Морис – (член 14 од Законот за медиуми) – 31.07.2019

ТВ Морис – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019

ТВ  Нова – (член 14 од Законот за медиуми) – 31.07.2019

ТВ Нова – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 31.07.2019Accessibility

Accessibility