2020 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори/мерки јавна опомена

Употреба на јазикот во програмите на радиодифузерите

Редовен програмски надзор ТВ Плус (прекршување на член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мрака јавна опомена -ТВ Плус – (член 64 став 1 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен административен надзор ТВ Плус (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Плус – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Редовен административен надзор ТВ Плус (прекршување на член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Плус – (член 55 ставови 5, 6 и 7 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Редовен административен надзор ТВ Плус (прекршување на член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Плус – (член 100 став 1 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Плус (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Плус – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 18.12.2020


Accessibility

Accessibility