1

2020 година

Извештај од спроведен надзор:

Употреба на јазик; Реемитување програмски сервиси

Редовен програмски надзор КАНАЛ 16 – (член 64 став 2 и член 141од ЗААВМУ) – 26.08.2020