2020 година

Извештаи од спроведени надзори

Употреба на јазик; времетраење на дневно емитување кај радиодифузерите; обврски на радиодифузерите за емитување музика и за програми изворно создадени 

– Редовен програмски надзор – ТВ 24 Вести – (член 64, член 90 и член 92 став 1 и 3 од ЗААВМУ) – 24.06.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество; користење телефонски услуги со дадена вредност и телефонско гласање; емитување игри на среќа

– Редовен програмски надзор – ТВ 24 Вести (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 16.06.2020

Обврски на радиодифузерите за емитување на европски дела и дела од независни продуценти

– Редовен програмски надзор – ТВ 24 Вести – (член 91 став 2 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

– Редовен програмски надзор – ТВ 24 Вести – (член 91 став 1 од ЗААВМУ) – 15.06.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

– Редовен административен надзор – ТВ 24 Вести (член 14 од ЗМ, член 51 став 1 и член 97 од ЗААВМУ) – 16.06.2020Accessibility

Accessibility