2020 година

image_pdfimage_print

Извештаи од спроведени надзори

Емитување најмалку 30% програма изворно создадена како македонски аудио или аудиовизуелни дела 

Редовен програмски надзор ТВ Спектра (прекршување на член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Спектра – (член 92 ставови 1 и 3 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Заштита на малолетни лица; почитување на обврските за емитување аудио и аудиовизуелни комерцијални комуникации; обврски при обезбедувањето на квизови или други различни облици на наградно учество

Редовен административен надзор ТВ Спектра (член 50 став 3, членови 53, 54, 55, 98, 99, 100 и 101, член 52, член 93 и член 94 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерк јавнаопомена ТВ Спектра – (член 50 став 3 од ЗААВМУ) – 18.12.2020

Импресум; информации достапни до корисниците; идентификација на радиодифузер

Редовен административен надзор ТВ Спектра (прекршување на член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 25.11.2020

  • Решение за преземање мерка јавна опомена ТВ Спектра – (член 51 став 1 од ЗААВМУ) – 18.12.2020


Accessibility

Accessibility